اس ام اس عاشقانه دوست داشتن

دوشنبه 11 خرداد 1394 ساعت 10:22


اس ام اس عاشقانه دوست داشتن


دلم هوای تو را می کند میروم سراغ شعرهایم…
این روزها خوب یاد گرفته ام
خود را به کوچه علی چپ بزنم……!!


اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه دوست داشتن


وقتی عطر تنت را میخواهم
به باد هم التماس میکنم
خدا که جای خود دارد


اس ام اس عاشقانه دوست داشتن


حکایت کنگر خوردن و لنگر انداختن است
حضور خاطراتت در وجود من …


اس ام اس عاشقانه دوست داشتن


باقیمانده صفــر میشــود …برچسب‌ها: اس ام اس عاشقانه