شعر در مورد دورویی

شعر در مورد دورویی ،شعر در مورد دورویی و ریا،شعر در مورد دورویی انسانها،شعری در مورد دورویی،شعر در مورد دروغ و دورویی،شعر درباره دورویی،شعر حافظ در مورد دورویی،شعر مولانا در مورد دورویی،شعر زیبا درمورد دورویی،شعری از حافظ در مورد دورویی،شعری درباره دورویی،شعر درباره دورویی،شعر درباره ی دورویی،شعر دورویی،شعر دورویی و ریا،شعر دورویی دوست،شعر دورویی مردم،شعر درباره دورویی،شعر برای دورویی،شعر از دورویی،شعر کوتاه دورویی،شعر دروصف دورویی،شعر در مورد دورویی،شعر در مورد دورویی و ریا،شعری درباره دورویی،شعر درباره دورویی،شعری در مورد دورویی،شعر درباره ی دورویی،شعر در مورد دورویی انسانها،شعری برای دورویی،شعری از دورویی،شعر در وصف دورویی،شعری در وصف دورویی،شعر در مورد دروغ و دورویی،شعر حافظ در مورد دورویی،شعر مولانا در مورد دورویی،شعر زیبا درمورد دورویی،شعری از حافظ در مورد دورویی

شعر در مورد دورویی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد دورویی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

شعر در مورد دورویی

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

تکیه بر اختر شب دزد مکن کین عیار

تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعر در مورد دورویی و ریا

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

و چه مهربان بودى

وقتى دروغ میگفتى

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعر در مورد دورویی انسانها

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

خستــــه ام از تمــــام بــاور هـــا . . .

خستــــه ام از تمــــام نــــگاه هـــا . . .

از حـــرفهـــا . . پــچ پــچ هــــا . . .

کـــاش دنیـــــا رنـــگ عـــوض کنـــد

کـــاش بـــاران ببـــارد و بـــا خـــود ایـــن دورنگیـــــها

دوروییــــها را بشــــویــد . . .

مـــن دلـــم دنیــــای تـــازه

فکــــر تــــازه

هــــوای تـــازه میخــــواهــــد . . .

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

شعری در مورد دورویی

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

شیخـــی به زنی فاحشـــه گفتـا مستی

هـــــر لحظـــه بـه دام دگـــری پــا بستی

گفتــــ شیخـــا هـــر آن چه گویی هستم

آیا تــــو چنــان کـــــــه می‌نمایی هستی

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعر در مورد دروغ و دورویی

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

من و هم‌صحبتی اهل ریا دورم باد

از گرانان جهان رطل گران ما را بس

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر درباره دورویی

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

کسانی که از شنیدن هر حرف حقی خشمگین می شوند

همه زندگیشان بر دروغ استوار است

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعر حافظ در مورد دورویی

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

دورویی راه شد نفس دورو را

همان بهتر نریزیم آبرو را

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعر مولانا در مورد دورویی

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

از دورویی “دوری” کنیم … جای “دوری” نمی رود … !

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعر زیبا درمورد دورویی

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

همه دنیا شده از مکر و دورویی و دغل

به همین شرح عزیزان بنویسید غزل

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعری از حافظ در مورد دورویی

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

خسته ام از این همه نامهربانی

خسته ام از این همه فقر صداقت

تزویر و دورویی شده شام و نهاری

ندارد مرد و زن هر دو گرفتار

اسیرش گشته هم کارمند و شهردار

اسیریم از رفاقتها فقیریم

چون به دنبال شیاطین هی دویدیم

خدایا بر دل ما نور افکن

خسته ام از مردمان کوی و برزن

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعری درباره دورویی

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

ای تشنگان شهرت وای سارقان نام

تف بر دورویی و نیرنگ ومکرتان

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعر درباره دورویی

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

فصل من

فصل خزان نیست

دورویی نمی دانم

ساده با تو

از قرار عشقمان گفتم

و خفتم

تا اگر خواهی

بیدارم کنی

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

شعر درباره ی دورویی

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

اما نه همش دروغه خواستن من یه حماقت

واسه تو فرقی نداره چه دورویی چه صداقت

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

شعر دورویی

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

آینه ی دورویی اند

الهه ی پررویی اند

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعر دورویی و ریا

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

اما دورویی نگات قلبتو رسوا می کنه

با این که گرمی صدات عشقمو حاشا می کنه

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

شعر دورویی دوست

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

میگن خیانت بلده ، تو دورویی سکه زده

تو درس عاشقی رده ، من نمیگم اونا میگن

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

شعر دورویی مردم

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

مهربونی دیگه ارزش نداره

دورویی رنج ریا دیگه همتا نداره

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

شعر درباره دورویی

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

حالاهمه دروغ میگن دورویی را خوب میدونن

دورویی که معنی نداشت حالا دیگه کار همست

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

شعر برای دورویی

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

بازهم برای شکستن قلب قناری بی تابیم

بازهم به شنیدن ضجه های کبوتر می بالیم

بازهم گریه عروسک رامی خواهیم

بازهم دست به دست هم دورویی را می خوانیم

دلم آغاز را می خواهدو اینجا پایان همه خوبیهاست

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

شعر از دورویی

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

دفترم ییش تو بازاست امشب

عملم دین ودلم ییش توسازاست امشب

عملم راکه دورویی خورده است

ودلم راکه سبویی برده است

دفترم ییش تو بازاست هنوز؟

به تهی دستی من رحمی کن

دین من برسر مویی مانده است.

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

شعر کوتاه دورویی

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

این همه

نیرنگ دورویی ریا

جنگ دشمنی دعوا

دروغ کینه نفرت

حسادت جنایت خیانت

در اینجا

که می خوانندش

((دهکده ی جهانی))

شانس آوردیم

زمین شهر خطاب نشد.

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

شعر دروصف دورویی

شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان

دلم گرفته از این آدمان بی وجدان

از این کسان دورویی شبیه با انسان

همین کسان به ظاهر جمال و زیبا رو

همین سگان به ظاهر رفیق با چوپان

شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی

شعر در مورد دورویی

شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث

یه آدم دورویی و

پرازفریب و نیرنگی

شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید

شعر در مورد دورویی و ریا

شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه

تظاهر و دورویی

شده معاش و روزی

حراج شده حقیقت

واسه یه لقمه نونی

شعر کریسمس , شعر در مورد کریسمس , شعر درباره کریسمس , شعر در وصف کریسمس

شعری درباره دورویی

شعر با ی , مشاعره با ی , شعر با حرف ی , شعر با ی شروع شه

توی تابوت دورویی نفس فضا گرفته

از نگاه شرم آینه وحشت کهنه نرفته

شعر تهمت , شعر در مورد تهمت , شعر درباره تهمت , شعر در وصف تهمت

شعر درباره دورویی

شعر بقیع , شعر در مورد بقیع , شعر درباره بقیع , شعر در وصف بقیع

دیگه بسه رفاقت های صوری

دروغ و مکر و نیرنگ و دورویی

دیگه بسه تحملِ خجالت

همش راه کج و پُر از خسارت

شعر تشنگی , شعر در مورد تشنگی , شعر درباره تشنگی , شعر در وصف تشنگی

شعری در مورد دورویی

شعر بصیرت , شعر در مورد بصیرت , شعر درباره بصیرت , شعر در وصف بصیرت

من…ته سیگار تو بودم

توی دستای تو بودم

بین اون همه دورویی

هر نفس کام تو بودم

شعر ولادت حضرت علی , شعر در مورد ولادت حضرت علی , شعر درباره ولادت حضرت علی , شعر در وصف ولادت حضرت علی

شعر درباره ی دورویی

شعر اسم دریا , شعر در مورد اسم دریا , شعر درباره اسم دریا , شعر در وصف اسم دریا

غروب عاشقان بی رنگ گشته

چرا که دل مثال سنگ گشته

دورویی و ریا و کینه توزی

که رنگ عاشقان هفت رنگ گشته

دلی گر در میان سینه ها بود

دروننش کینه و نیرنگ گشته

میان قلبها مهرو وفا نیست

اگر هم بود جایش تنگ گشته

شعر ایل بختیاری , شعر در مورد ایل بختیاری , شعر درباره ایل بختیاری , شعر در وصف ایل بختیاری

شعر در مورد دورویی انسانها

شعر با ب , مشاعره با ب , شعر با حرف ب , شعر با ب شروع شه

نگاه ابر وبارون بود منو مجذوب این دل کرد

وجود آرامش خاطر منو اسیر این دل کرد

دورویی کینه و نفرت میون قلبت غریبست

دشمنی مثالی ازخون ه میون برگه ی آخر

شعر هفت سین , شعر در مورد هفت سین , شعر درباره هفت سین , شعر در وصف هفت سین

شعری برای دورویی

شعر با پ , مشاعره با پ , شعر با حرف پ , شعر با پ شروع شه

یکدل بودیم و تو دورویی کردی

خندیدم و باز ترشرویی کردی

از سردی آتش نگاهت خواندم

در مصرف عشق صرفه جویی کردی!!!

شعر با ا , مشاعره با ا , شعر با حرف الف , شعر با الف شروع شه

شعری از دورویی

شعر افتادگی , شعر در مورد افتادگی , شعر درباره افتادگی , شعر در وصف افتادگی

خسته ان چشمای مردم خسته ازدرد دورویی

اینجا یه چیزی حرومه اونم اسمش هست صبوری

شعر اسم سحر , شعر در مورد اسم سحر , شعر درباره اسم سحر , شعر در وصف اسم سحر

شعر در وصف دورویی

شعر اسم سوگند , شعر در مورد اسم سوگند , شعر درباره اسم سوگند , شعر در وصف اسم سوگند

توُی مرام تو دورویی نبود

احساس تلخ کینه جویی نبود

شعر اسم شیدا , شعر در مورد اسم شیدا , شعر درباره اسم شیدا , شعر در وصف اسم شیدا

شعری در وصف دورویی

شعر اسم شیرین , شعر در مورد اسم شیرین , شعر درباره اسم شیرین , شعر در وصف اسم شیرین

خسته ام از مکر و نیرنگ و دروغ

از دورویی، از نبودِ یک فروغ

شعر اسم شبنم , شعر در مورد اسم شبنم , شعر درباره اسم شبنم , شعر در وصف اسم شبنم

شعر در مورد دروغ و دورویی

شعر اسم زینب , شعر در مورد اسم زینب , شعر درباره اسم زینب , شعر در وصف اسم زینب

از توی اون دل خسته اش ٬ ناامیدی زده فریاد

سنگ چشمای بلورش ٬ از دورویی میزنه داد

شعر اسم سایه , شعر در مورد اسم سایه , شعر درباره اسم سایه , شعر در وصف اسم سایه

شعر حافظ در مورد دورویی

شعر اسم زهره , شعر در مورد اسم زهره , شعر درباره اسم زهره , شعر در وصف اسم زهره

بس می چکد از جام زمان رنگ دورویی

از مستی ما مانـــده همـــــین کهنه سبویی

شعر اسم ریحانه , شعر در مورد اسم ریحانه , شعر درباره اسم ریحانه , شعر در وصف اسم ریحانه

شعر مولانا در مورد دورویی

شعر اسم ستاره , شعر در مورد اسم ستاره , شعر درباره اسم ستاره , شعر در وصف اسم ستاره

مال و دنیا پرستی ، دورویی توو عـــراقِ

بیعت با این نامردا ، با رشوه ونفــــــــاقِ

شعر اسم سیما , شعر در مورد اسم سیما , شعر درباره اسم سیما , شعر در وصف اسم سیما

شعر زیبا درمورد دورویی

شعر اردبیل , شعر در مورد اردبیل , شعر درباره اردبیل , شعر در وصف اردبیل

صداقت بر لب دل در سقوط است

دورویی لحظه لحظه در هبوط است

شعر اسم سعید , شعر در مورد اسم سعید , شعر درباره اسم سعید , شعر در وصف اسم سعید

شعری از حافظ در مورد دورویی

شعر اسم زهرا , شعر در مورد اسم زهرا , شعر درباره اسم زهرا , شعر در وصف اسم زهرا

همه آیات خدا جلوه گر زیبایی بود

اگه آیینه دلها از دورویی ها دور بود

شعر اسم رها , شعر در مورد اسم رها , شعر درباره اسم رها , شعر در وصف اسم رها

شعر در مورد دورویی

شعر اسم رعنا , شعر در مورد اسم رعنا , شعر درباره اسم رعنا , شعر در وصف اسم رعنا

با غـم امّـا می‌توان کردن حیات

با دورویی لیک گــردد بی‌ثبات

شعر اسم زری , شعر در مورد اسم زری , شعر درباره اسم زری , شعر در وصف اسم زری

شعر در مورد دورویی و ریا

شعر اسم رضا , شعر در مورد اسم رضا , شعر درباره اسم رضا , شعر در وصف اسم رضا

کسانی هم دورویی پیش کردند

چنان ظلمی به روح خویش کردنند

شعر هفته بسیج , شعر در مورد هفته بسیج , شعر درباره هفته بسیج , شعر در وصف هفته بسیج

شعر در مورد دورویی انسانها

شعر اجل , شعر در مورد اجل , شعر درباره اجل , شعر در وصف اجل

کدامین عشق ودلبر را تو گویی

درونم خون شد از دست دورویی

شعر اسم رامین , شعر در مورد اسم رامین , شعر درباره اسم رامین , شعر در وصف اسم رامین

شعری در مورد دورویی

شعر ایمان , شعر در مورد ایمان , شعر درباره ایمان , شعر در وصف ایمان

بر مسند ریا و دورویی ، خرافه ، جهل

بت کرده اند خویش و به دامان گرفته اند

شعر اسم رضوان , شعر در مورد اسم رضوان , شعر درباره اسم رضوان , شعر در وصف اسم رضوان

شعر در مورد دروغ و دورویی

شعر اسم ژاله , شعر در مورد اسم ژاله , شعر درباره اسم ژاله , شعر در وصف اسم ژاله

سخت آزرده و غمگین شده است

از دورویی و دورنگی و ریا

لیک ارام و قرارش نبود

تا که سازد خودش از بند رها

شعر اسم یکتا , شعر در مورد اسم یکتا , شعر درباره اسم یکتا , شعر در وصف اسم یکتا

شعر درباره دورویی

شعر اسم سینا , شعر در مورد اسم سینا , شعر درباره اسم سینا , شعر در وصف اسم سینا

دلم اکنون ز دنیا سیر گشه

چقدر او غصه خورده پیر گشته

بیا ای نازنین یار در کنارم

برای گفتن حرف دوباره دیر گشته

بس است دیگر دورویی و دو رنگی

چرا نیش زبانت تیغه شمشیر گشته

بیا آرامش جانم به من آرامشی ده

که من آرامشم در این سرا تبخیر گشته

ندارد این دلم راهی به زرق وبرق این دنیا

به زیر پای من نقشی زبوریا وحصیر گشته

شعر اسم یگانه , شعر در مورد اسم یگانه , شعر درباره اسم یگانه , شعر در وصف اسم یگانه

شعر حافظ در مورد دورویی

شعر اسم صبا , شعر در مورد اسم صبا , شعر درباره اسم صبا , شعر در وصف اسم صبا

من با صدای لای لایی نامادری به خواب

گهواره ام با دورویی و نیرنگ تاب می خورد

در قلب کوچکم گر شکوفه ی عشقی جوانه زد

بی شک از چشمه ی پر جوش دیده ی من آب می خورد

شعر اسم صدف , شعر در مورد اسم صدف , شعر درباره اسم صدف , شعر در وصف اسم صدف

شعر مولانا در مورد دورویی

شعر تنفر , شعر در مورد تنفر , شعر درباره تنفر , شعر در وصف تنفر

حالم بده ازاین همه دورویی

توکه بامن نبودی چرادلوسوزوندی؟

چراگذاشتی رفتی توروزگارسختی

توکوچه های غربت دنبالم حتی نگشتی

شعر اذیت , شعر در مورد اذیت , شعر درباره اذیت , شعر در وصف اذیت

شعر زیبا درمورد دورویی

شعر اسم شراره , شعر در مورد اسم شراره , شعر درباره اسم شراره , شعر در وصف اسم شراره

دنیاشده پشت سر غیبت وحرص و تهمت

دنیای روبه رومون امید بی فایده است

چرا همش دورویی؟ چرا همش ذکر بد

چرا که بازم چرا؟…. جا داره جای خالی

شعر با ق , مشاعره با ق , شعر با حرف قاف , شعر با ق شروع شه

شعری از حافظ در مورد دورویی

شعر با ن , مشاعره با ن , شعر با حرف نون , شعر با ن شروع شه

من و رازهای نهانی به سینه

رها از ریا و دورویی و کینه

شعر اسم یلدا , شعر در مورد اسم یلدا , شعر درباره اسم یلدا , شعر در وصف اسم یلدا

شعری درباره دورویی

شعر با ف , مشاعره با ف , شعر با حرف ف , شعر با ف شروع شه

حرص و غرور و کبر و دورویی

می سازد آخر از مرد ،نامرد…

شعر با ک , مشاعره با ک , شعر با حرف کاف , شعر با ک شروع شه

شعر درباره دورویی

شعر اسم شادی , شعر در مورد اسم شادی , شعر درباره اسم شادی , شعر در وصف اسم شادی

دورویی اش میسوزاندم

پلکهای خیس رفاقت،

آن روز به حمایتش سپرد؛

امروز به تنهایی ام

شعر با ث , مشاعره با ث , شعر با حرف ث , شعر با ث شروع شه

شعر درباره ی دورویی

شعر با و , مشاعره با و , شعر با حرف واو , شعر با و شروع شه

ز بهر آبرو یک رویه کن کار

که آنجا آبرو ریزد دورویی

شعر با ه , مشاعره با ه , شعر با حرف ه , شعر با ه شروع شه

شعر دورویی

شعر سرو , شعر در مورد سرو , شعر درباره سرو , شعر در وصف سرو

باغ زرشک تا تو دورویی ز رشک خلد

روی از سرشک خونین دارد ز رشک وار

شعر با ل , مشاعره با ل , شعر با حرف لام , شعر با ل شروع شه

شعر دورویی و ریا

شعر با گ , مشاعره با گ , شعر با حرف گاف , شعر با گ شروع شه

گشته با یک رویی اهل صفا

آن دورویی عیب مر دیوار را

شعر اسم شقایق , شعر در مورد اسم شقایق , شعر درباره اسم شقایق , شعر در وصف اسم شقایق

شعر دورویی دوست

شعر اسم وحید , شعر در مورد اسم وحید , شعر درباره اسم وحید , شعر در وصف اسم وحید

دورویی با چنان رویی پلیدی در چنان جویی

چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کارفرمایی

شعر اسم شهلا , شعر در مورد اسم شهلا , شعر درباره اسم شهلا , شعر در وصف اسم شهلا

شعر دورویی مردم

شعر اسم یاسمن , شعر در مورد اسم یاسمن , شعر درباره اسم یاسمن , شعر در وصف اسم یاسمن

دورویی او است بی کینه ازیرا او است آیینه

ز عکس تو در آن سینه نماید کین و بدرایی

شعر اسم پریا , شعر در مورد اسم پریا , شعر درباره اسم پریا , شعر در وصف اسم پریا

شعر درباره دورویی

شعر اسم یاسمین , شعر در مورد اسم یاسمین , شعر درباره اسم یاسمین , شعر در وصف اسم یاسمین

که با شیران مری کردن سگان را بشکند گردن

نه مکری ماند و نی فن و نه دورویی نه صدتایی

شعر اسم پروین , شعر در مورد اسم پروین , شعر درباره اسم پروین , شعر در وصف اسم پروین

شعر برای دورویی

شعر اسم پونه , شعر در مورد اسم پونه , شعر درباره اسم پونه , شعر در وصف اسم پونه

دل نکرده ز دورویی صافی

چه ز یکرویی وحدت لافی

شعر اسم بیتا , شعر در مورد اسم بیتا , شعر درباره اسم بیتا , شعر در وصف اسم بیتا

شعر از دورویی

شعر اسم فریبا , شعر در مورد اسم فریبا , شعر درباره اسم فریبا , شعر در وصف اسم فریبا

دیده بر شاهد وحدت بگشای

وز دورویی و دو گویی باز آی

شعر زلزله , شعر در مورد زلزله , شعر درباره زلزله , شعر در وصف زلزله

شعر کوتاه دورویی

شعر اسم غزال , شعر در مورد اسم غزال , شعر درباره اسم غزال , شعر در وصف اسم غزال

هر که بر وی دوزبانی کرد چون پرگار و کلک

و آنکه در صدرش دورویی کرد چون تیغ و تبر

شعر با چ , مشاعره با چ , شعر با حرف چ , شعر با چ شروع شه

شعر دروصف دورویی

شعر یتیم , شعر در مورد یتیم , شعر درباره یتیم , شعر در وصف یتیم

به من دورویی مردم چه می تواند کرد

که با دو رنگی لیل و نهار ساخته ام

شعر با ز , مشاعره با ز , شعر با حرف ز , شعر با ز شروع شه

شعر در مورد دورویی

شعر با ر , مشاعره با ر , شعر با حرف ر , شعر با ر شروع شه

نشوم با تو چو سوسن دو زبان گر تو نباشی

باز چون گل به دورویی و چو نرگس به دو رنگی

شعر با س , مشاعره با س , شعر با حرف سین , شعر با س شروع شه

شعر در مورد دورویی و ریا

شعر با ج , مشاعره با ج , شعر با حرف جیم , شعر با ج شروع شه

فدای هرچی لاته که از دورویی پاکه

ظاهرا پر شکایت , دلا مث حبابه

شعر ساقی , شعر در مورد ساقی , شعر درباره ساقی , شعر در وصف ساقی

شعری درباره دورویی

شعر با خ , مشاعره با خ , شعر با حرف خ , شعر با خ شروع شه

چون آینه خوی عیب جویی با تست

چه سود که شیمت دورویی با تست

شعر تنبلی , شعر در مورد تنبلی , شعر درباره تنبلی , شعر در وصف تنبلی

شعر درباره دورویی

شعر با ش , مشاعره با ش , شعر با حرف شین , شعر با ش شروع شه

چو فرد آینه با کاینات یکرو باش

که شد سیاه رخ کاغذ از دورویی ها

شعر انگور , شعر در مورد انگور , شعر درباره انگور , شعر در وصف انگور

شعری در مورد دورویی

شعر ارتش , شعر در مورد ارتش , شعر درباره ارتش , شعر در وصف ارتش

جگر سوخته از جنبش مژگان ریزد

چون قلم هر که گرفتار دورویی گردد

شعر ظهور حضرت مهدی , شعر در مورد ظهور حضرت مهدی , شعر درباره ظهور حضرت مهدی , شعر در وصف ظهور حضرت مهدی

شعر درباره ی دورویی

شعر عنکبوت , شعر در مورد عنکبوت , شعر درباره عنکبوت , شعر در وصف عنکبوت

زبان خامه به بانگ بلند می گوید

که از دورویی خویش است پی سپر کاغذ

شعر سخاوت , شعر در مورد سخاوت , شعر درباره سخاوت , شعر در وصف سخاوت

شعر در مورد دورویی انسانها

شعر بیماری , شعر در مورد بیماری , شعر درباره بیماری , شعر در وصف بیماری

چون هوسناکان دورویی نیست کار عاشقان

در بهارستان یکرنگی گل رعنا مجو

شعر بغض , شعر در مورد بغض , شعر درباره بغض , شعر در وصف بغض

شعری برای دورویی

شعر احساس , شعر در مورد احساس , شعر درباره احساس , شعر در وصف احساس

ندیدستی ز من بسیار گویی

نه هرگز ده زبانی و دورویی

شعر اسم نفس , شعر در مورد اسم نفس , شعر درباره اسم نفس , شعر در وصف اسم نفس

شعری از دورویی

شعر تبریک تولد , شعر در مورد تبریک تولد , شعر درباره تبریک تولد , شعر در وصف تبریک تولد

دل خسرو کنون با تویکی نیست

دورویی میکند دایم، شکی نیست

شعر با ح , مشاعره با ح , شعر با حرف ح , شعر با ح شروع شه

شعر در وصف دورویی

شعر تسلیت مادر , شعر در مورد تسلیت مادر , شعر درباره تسلیت مادر , شعر در وصف تسلیت مادر

آینه هم با من دورویی کرد…

شعر در مورد دورویی